بریر ذاتاً ایمن ایزوله کننده ولتاژ و سیگنال

  • دارای تاییدیه بین المللی ضد انفجار ATEX از NB معتبر و قابل رهگیری
  • سازگاری فنی پارامترها، طبق استاندارد ضدانفجار با تمام تصحیح‏ کننده ‏های رایج در کشور
  • طراحی و ساخت به صورت کاملا بومی

این تجهیز مابین سیستم کنترل و تجهیزات سایت نصب شده و از انتقال انرژی اضافی سیستم کنترل به منطقه پرخطر جلوگیری می‏کند، این انرژی می‏تواند از یک منبع تغذیه آزاد شود و یا در یک خازن/سلف ذخیره شده باشد. مدارهای این تجهیز طوری طراحی شده که در شرایط نرمال انرژی مدار در حد ایمن باشد و درصورت وقوع مشکل از مدار محافظت کرده و انرژی آن را کمتر از حد لازم برای انفجار قرار می‏دهد.

بریر ذاتاً ایمن ایزوله کننده ولتاژ و سیگنال

  • دارای تاییدیه بین المللی ضد انفجار ATEX از NB معتبر و قابل رهگیری
  • سازگاری فنی پارامترها، طبق استاندارد ضدانفجار با تمام تصحیح‏ کننده ‏های رایج در کشور
  • طراحی و ساخت به صورت کاملا بومی

این تجهیز مابین سیستم کنترل و تجهیزات سایت نصب شده و از انتقال انرژی اضافی سیستم کنترل به منطقه پرخطر جلوگیری می‏کند، این انرژی می‏تواند از یک منبع تغذیه آزاد شود و یا در یک خازن/سلف ذخیره شده باشد. مدارهای این تجهیز طوری طراحی شده که در شرایط نرمال انرژی مدار در حد ایمن باشد و درصورت وقوع مشکل از مدار محافظت کرده و انرژی آن را کمتر از حد لازم برای انفجار قرار می‏دهد.